Festiwal 2014

4 - 6 lipca 2014

Formularz należy czytelnie wypełnić i wysłać do 31 maja 2014r (wraz z nagranymi utworami)
na adres:
Festiwal CANTATE DEO
Ks. Piotr Sikora
ul. Jana Pawła II 5A
44-100 Gliwice

1.    Nazwa zespołu/nazwisko i imię solisty


……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    Rodzaj (zaznaczamy krzyżykiem):

- solista  …………

- zespół  …………


3.    Skład osobowy (proszę podać wiek osoby) i instrumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………

4.    Dokładny adres solisty/zespołu (opiekuna) lub instytucji delegującej (proszę wypełnić czytelnie):

Miejscowość: ……………………………………………………………… kod pocztowy: ……………………………

 

Ulica: ……………………………………………………………. Nr domu/mieszkania ………………………………

 

Tel. Komórkowy: ……………………………………………………… inny telefon: ………………………………

 

Email: ………………………………………………………………….. fax: …………………………………………………

5.    Tytuł utworu (czas trwania):

a/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
utwór zgłaszany również do konkursu na (zaznaczamy „x” ) :

    aranżację  ………        kompozycję ………


b/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
utwór zgłaszany również do konkursu na (zaznaczamy „x” ) :

    aranżację  ………        kompozycję ………

6.    Informacja dla akustyka/nagłośnienia:
Proszę podać jakie instrumenty, które Państwo przywiozą, w czasie koncertu należy nagłośnić, proszę podać ilość potrzebnych  mikrofonów.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7.    Dorobek artystyczny (osiągnięcia, historia, inne):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

8.    Prosimy o wysłanie jako załączniki:
a)    Płyty CD, mp3 lub kasety magnetofonowej  z 2 utworami (nagrania piosenek zgłoszonych do konkursu, które zostaną przesłuchane przez jurorów)
b)    Teksty piosenek wraz z zapisem nutowym. W przypadku piosenki wykonywanej w innym języku niż polski, proszę o dołączenie tłumaczenia.

 

 

 

 

.........................................................

Podpis i pieczęć
Kierownika Zespołu   

 

 

 

 

..........................................................
Podpis, pieczęć instytucji delegującej - patronującej (np.parafia, szkoła, itp.)

 

Pliki do pobrania:

  1. formularz (PDF)
  2. formularz (WORD)

Jan Paweł II a Cantate Deo

Patroni honorowi

Sponsorzy

Patroni medialni

Przyjaciele

© CANTATE DEO
Festiwal Piosenki Religijnej i Muzyki Chrześcijańskiej
e-mail: festiwal@cantate.pl, tel: 32 721 89 28, 601 515 552
Strona główna | Dla prasy | Serwis fotograficzny | Ankieta | Teksty piosenek | Mapa strony | Kontakt wykonanie: e-parafia.net