Festiwal 2014

4 - 6 lipca 2014

Regulamin Festiwalu Piosenki Religijnej
>>Cantate Deo<<
"Zaśpiewajcie Panu Pieśń nową..."


Podstawowym celem Festiwalu jest konfrontacja artystycznego dorobku młodzieżowych zespołów i solistów. Edycja "Cantate Deo" trwa trzy dni - od piątku do niedzieli. W piątek festiwal rozpoczyna się wieczorną Mszą św. i wspólnym śpiewaniem z zespołem festiwalowym, w następnym dniu jury przesłuchuje zakwalifikowane do konkursu zespoły. W niedzielę odbywa się koncert laureatów.
 
 1. XXVII Festiwal Piosenki Religijnej "CANTATE DEO 2014" odbędzie się w muszli koncertowej w Gliwicach - Sośnicy w par. św. Jacka. w dniach od 4 lipca do  6 lipca 2014 roku. Sobota jest dniem konkursowym.

 2. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Silesia Pro Europa.

 3. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły, zgłoszone w terminie do 31.05.2014 r. W przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 4. W konkursie nie mogą brać udziału soliści czy zespoły prowadzone przez jurorów, oraz zespoły i soliści, którzy otrzymali nagrodę "Grand Prix".

 5. Warunki uczestnictwa:
  • Przesłanie poprawnie i kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 31 maja 2014r. na adres sekretariatu festiwalu. (kartę zgłoszenia oraz regulamin można pobrać ze strony www.cantate.pl).
  • Zgłoszenie powinno zawierać kasetę lub płytę z nagraniami 2 piosenek konkursowych (wraz z tekstami piosenek), zapis nutowy piosenek (jeśli jest) z podpisanym tekstem (maszynopis tekstu). (Zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub dostarczyć osobiście).
  • Otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa od organizatorów. (Informacje o zakwalifikowaniu do konkursu będą udzielane od dnia 12.06.2014 telefonicznie lub drogą elektroniczną).
  • Czas występu max 15 minut.
  • Ubezpieczenie indywidualne pozostaje w gestii uczestników festiwalu.
  • Przybycie do Biura Organizacyjnego (miejsce zostanie podane w liście potwierdzającym uczestnictwo).
  • Dostosowanie się do programu ustalonego przez organizatora.
  • Niedostosowanie się do warunków uczestnictwa uniemożliwia wzięcie udziału w sposób czynny w Festiwalu.
  • Materiałów dostarczonych do organizatorów nie odsyłamy.
 6. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.05.2014r. pod adresem:
  • Festiwal Cantate Deo
  • Ks. Piotr Sikora
  • ul. Jana Pawła II 5A
  • 44-100 Gliwice
  • festiwal@cantate.pl
  • konkurs@cantate.pl
  • www.cantate.pl
  Organizatorzy zapewniają:
  • pełne nagłośnienie
  • ciepły posiłek w dniu występu (dla grupy i opiekuna).
  • pomoc przy organizacji noclegu
 7. Jury oceniają:
  • tekst, interpretację utworu,
  • kompozycję, aranżację
  • intonację, dykcję, przygotowanie muzyczne
  • dobór repertuaru
  • inne walory artystyczne
 8. Jury może przyznać nagrody w następujących kategoriach:
  • zespół
  • solista
  • kompozycja
  • aranżacja
 9. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
 10. Próba akustyczna dla przyjętych zespołów i solistów odbędzie się w dniu występu. Godzina jej rozpoczęcia zostanie podana do wiadomości wraz z informacją o dopuszczeniu do konkursu.
 11. Za udział w konkursie festiwalowym zespoły i soliści nie otrzymują wynagrodzenia.
 12. Organizatorzy sugerują zespołom:
  • niekorzystanie z tzw. "play back", lecz zaprezentowanie autentycznej żywej muzyki.
  • prezentację piosenek w swoim języku narodowym.
  • prezentację piosenek, które poprzez przystępność kompozycji i aranżacji stwarzają publiczności możliwość włączenia się do śpiewu.
 13. Wszelkie przesłuchania oraz koncert laureatów mogą być za zgodą kierownictwa festiwalu, lecz bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników konkursu:
  • transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV.
  • rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV lub film.
  • fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych.
 14. Wieczorne koncerty, recitale zaproszonych Gości festiwalu odbywają się każdego dnia od godz. 20.00 - 22.00.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.

Jan Paweł II a Cantate Deo

Patroni honorowi

Sponsorzy

Patroni medialni

Przyjaciele

© CANTATE DEO
Festiwal Piosenki Religijnej i Muzyki Chrześcijańskiej
e-mail: festiwal@cantate.pl, tel: 32 721 89 28, 601 515 552
Strona główna | Dla prasy | Serwis fotograficzny | Ankieta | Teksty piosenek | Mapa strony | Kontakt wykonanie: e-parafia.net